Schiphol bereikt plafond

Amsterdam Airport Schiphol heeft het maximum aantal toegestane vliegtuigbewegingen vrijwel bereikt. Dit blijkt uit de gepubliceerde jaarcijfers over 2017. Het nettoresultaat is in lijn met de eerder afgegeven verwachting, 8,7 procent lager en bedraagt 280 miljoen euro. Dat was in 2016 305 miljoen euro.

De belangrijkste reden voor het lagere resultaat zijn de operationele maatregelen die nodig waren om de groei in passagiers te faciliteren en om de kwaliteit op hetzelfde niveau te houden, zegt Schiphol. De bestaande infrastructurele capaciteit is volledig benut, waardoor relatief kostbare operationele maatregelen zijn getroffen, die leiden tot een stijging van de bedrijfslasten en een druk op de Aviation resultaten.

De netto-omzet stijgt met 2,4 procent naar 1.458 miljoen euro. Hierbij is het effect van de daling in de havengeldtarieven op Schiphol met 7,1 procent per 1 april 2017 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de stijging in passagiers (+7,7 procent). De marktontwikkelingen voor het vastgoed zijn gunstig en leiden tot een waardestijging van de vastgoedportefeuille ondanks een afwaardering op twee vrachtgebouwen. Het nettoresultaat bevat een bedrag van circa 25 miljoen euro dat verrekend zal worden met de havengelden over de periode 2019 tot en met 2021 (2016: 52 miljoen euro).

Belangrijkste ontwikkelingen
• Het aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 7,7 procent naar 68,5 miljoen. Het aantal vliegtuigbewegingen heeft vrijwel de grens van 500 duizend tot en met 2020 bereikt en bedraagt 496.748. Het vrachtvolume laat een stijging zien van 5,4 procent tot 1.752 duizend ton.

• De havengeldtarieven zullen, na jaren van daling (in totaal 23 procent in de afgelopen drie jaar), per 1 april 2018 stijgen met 5,4 procent.

• De omzet uit concessies en parkeren is gestegen. De gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de securitycontrole op Schiphol is gedaald van 13,65 euro naar 13,35 euro (-2,2 procent). De gemiddelde horecabesteding per vertrekkende passagier is gestegen van 4,32 euro naar 4,68 euro (+8,4 procent).

• De verkoop van het Hilton hotel heeft geleid tot een verkoopresultaat van 26 miljoen euro en een nettoresultaat van 18 miljoen euro.

• De bijdrage van de internationale activiteiten aan het netto resultaat, met name door Groupe ADP en Brisbane Airport Corporation, bedraagt 100 miljoen euro. Dit is 36 procent van het nettoresultaat.

• De aanleg van de nieuwe luchthaven Lelystad Airport verloopt conform planning. Deze ontwikkeling is hard nodig om invulling te kunnen geven aan het selectiviteitsbeleid.

• Het passagiersvolume op Eindhoven Airport is met 19,5 procent gestegen tot 5,7 miljoen passagiers.

• De luchthavens van Schiphol Group draaien vanaf 1 januari 2018 volledig op energie opgewekt met Nederlandse wind.