Riksja Travel verdubbelt CO2-compensatie

Riksja Travel neemt een volgende stap om de negatieve effecten van hun reizen tegen te gaan. Het bedrijf gaat van volledige CO2-compensatie over naar klimaatwinst. Dit betekent dat de reis ter plaatse in één keer wordt verdubbeld, zodat er meer uitstoot gecompenseerd kan worden, dan dat er wordt veroorzaakt.

Riksja Travel compenseert al enige jaren de volledige CO2-uitstoot van zowel de vlucht naar de bestemming als de reis ter plaatse. Het bedrijf is nu een nieuw wereldwijd initiatief gestart om samen met haar reisagenten de CO2-compensatie van de reizen op de 48 bestemmingen te verdubbelen. Hiermee kan potentieel 14.000 extra ton CO2 gecompenseerd worden. De reisorganisatie maakt daarmee zelf al een grote stap in de verduurzaming van de reisbranche, maar stelt zich ook als doel om internationaal awareness te creëren; veel reisbedrijven doen nu nog niets aan compensatie of leggen de rekening daarvoor bij de reizigers.

‘We hebben met onze 100% CO2-compensatie een stap in de goede richting gezet, maar realiseren ons dat daarmee het eindstation bij lange na niet is bereikt’, zegt Kyriël van der Sloot, Sustainable Travel Expert bij Riksja Travel. ‘Daarom kiezen we ervoor om een volgende stap te zetten richting klimaatwinst. Door onze lokale partners te activeren, verdubbelen we in één keer de compensatie van de reis ter plaatse en kunnen we gezamenlijk meer uitstoot compenseren dan dat we veroorzaken.’ De eerste reisagenten hebben al gehoor gegeven aan de oproep van Riksja Travel; zo compenseert de Chinese partner Charmission Travel nu alle CO2-uitstoot van de reis ter plekke en investeert de agent in Indonesië al langere tijd in klimaatcompensatie. Per reiziger wordt het landarrangement op deze bestemmingen twee keer gecompenseerd. Van der Sloot: ‘De gemiddelde uitstoot van een Riksja-rondreis (exclusief vlucht) is 0,7 ton CO2. Door de compensatie te verdubbelen, wordt er 1.4 ton CO2 per reiziger gecompenseerd. Dat staat gelijk aan drie jaar geen vlees eten.’ Alleen al in China heeft deze samenwerking tot effect dat jaarlijks maar liefst vier ton CO2 extra voor Riksja-reizigers zal worden gecompenseerd. Dit staat gelijk aan de uitstoot van iets meer dan tweehonderd retourtjes Amsterdam – Beijing.

Geen reizen geen optie
‘Ons doel is om alle 48 bestemmingen waar we actief zijn zover te krijgen om hieraan mee te werken. Tijdens het jaarlijks terugkerende reiscongres ITB zullen we samen met onze aanwezige partners de vervolgstappen bespreken.’ Om verdere klimaatwinst te realiseren, is de reisorganisatie van plan om naast extra reductie ook de reizen verder te verduurzamen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het gebruik van treinen in plaats van auto’s, slimme reisroutes en duurzame hotels. Van der Sloot: ‘We zijn constant op zoek naar duurzame alternatieven die niet alleen onze reizen zo bijzonder mogelijk maken, maar ook de wereld mooi houden. Zo geven we de voorkeur aan zogeheten ‘hotels met een hart’ die ecologisch verantwoord zijn en/of een bijdrage leveren aan hun omgeving. Verder werken we samen met duurzame touroperators, die bijvoorbeeld kiezen voor lokaal vervoer en activiteiten die de natuur ten goede komen.’

Hoewel de reisorganisatie de groeiende kritiek op met name vliegreizen begrijpt en er alles aan doet om de verantwoordelijkheid voor de negatieve effecten te nemen, is niet reizen is volgens Riksja Travel geen realistisch alternatief. Van der Sloot: ‘Er wordt – terecht – veel aandacht besteed aan de negatieve effecten van reizen, maar de discussie zou breder gevoerd moeten worden. Het is bewezen dat reizen óók een onmisbare positieve impact creëert. Los van zwaarwegende sociaal-economische aspecten draagt reizen bij aan verbindingen tussen culturen, bewustwording en dringt het armoede terug.’

Elke verbetering is er één van vele, meent Van der Sloot. ‘De verdubbeling van de compensatie is wat ons betreft een belangrijke volgende stap, maar het zal nooit de laatste zijn. Zo lang als dat we bestaan, zullen we op zoek blijven gaan naar manieren om de positieve impact van onze reizen op mens en milieu te vergroten.’