Pieter Elbers over de waarde van de luchtvaart

Nadat vorig jaar Ben van Beurden, CEO van Royal Dutch Shell, de eerste Elsevier Economielezing uitsprak over de noodzaak van de energie transitie, was het gisteren de beurt aan KLM’s president-directeur en CEO, Pieter Elbers. In zijn pleidooi over de brede waarde van de luchtvaart en hoe vliegen door te innoveren ‘fit for the future’ te houden, kwam ook de wereldwijde verduurzaming van de luchtvaart uitvoerig ter sprake.

Vijf functies van de luchtvaart
Naar aanleiding van 100 jaar KLM blikt Elbers in zijn lezing terug op vijf functies van de luchtvaart en haar toegevoegde waarde door de tijd heen. Natuurlijk was vliegen in het begin een manier van pionieren. Daarnaast als een katalysator voor het bestendigen van vrede en veiligheid, door het verbinden van landen en staten. De luchtvaart fungeert tevens als vliegwiel voor de ontwikkeling van onze welvaart. Het verbinden van economieën bevordert immers de wereldhandel. Inmiddels is vliegen uitgegroeid van een manier van reizen voor de ‘lucky few’, tot een manier van reizen voor de ‘happy many’ en heeft zo een bijdrage geleverd aan het gevoel van welzijn. Ten slotte heeft de luchtvaart een belangrijke functie als innovator.

De groei van de economie was nooit vanzelfsprekend, overlevingskansen van bedrijven worden kleiner. Ook de continuïteit van bedrijven is niet vanzelfsprekend. Nieuwe bedrijven van vandaag digitaliseren bestaande diensten en groeien vervolgens exponentieel. Hoe groter ze worden, hoe sneller ze de bestaande markt omvormen. Om in zo’n economie relevant te willen blijven, is blijven doen wat je deed niet meer voldoende. Pieter Elbers stelt dat, om ook de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, de luchtvaart moet blijven pionieren en innoveren.

Zo heeft KLM in 2010 als eerste luchtvaartmaatschappij het voortouw genomen in de ontwikkeling van een succesvolle social media strategie en loopt nog steeds voorop in het bedienen van haar reizigers via digitale platforms. KLM blijft zoeken naar nieuwe manieren om vooruit te komen.

Verduurzaming van de luchtvaart
Als oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld heeft KLM ook een verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties ten aanzien van werkgelegenheid en een leefbare omgeving. Duurzame groei gaat naar de mening van KLM over sociale, ecologische en economische aspecten: dus om behoud van welvaart en welzijn voor toekomstige generaties.

Door innovaties op het gebied van duurzaamheid is het de sector gelukt om de CO2-uitstoot niet met de ontwikkeling van de economie mee te laten groeien maar te laten dalen. Zo is sinds 2005 binnen de KLM-Groep de uitstoot per passagier met bijna 20 procent afgenomen. KLM staat niet voor niets met Air France al vijftien achtereenvolgende jaren in de top van de Dow Jones Sustainability Index.

Dit is onder andere het resultaat van het vervangen van vliegtuigen door zuinigere toestellen, door operationele innovaties en door slimmere en kortere routes te vliegen.

Op dit moment zorgt het gebruik van duurzame kerosine voor de meeste positieve impact. Nadat KLM in 2011 de eerste commerciële vlucht op duurzame kerosine maakte, heeft KLM zich onlangs verbonden aan de ontwikkeling van de eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine, tevens de grootste ter wereld. Ook passagiers worden gestimuleerd om CO2 uitstoot te compenseren. In 2018 hebben 88.000 passagiers 40.000 ton CO2 gecompenseerd door het aanplanten van ruim 600 voetbalvelden met bomen. In 2019 hebben bijna twee keer zoveel passagiers hun vlucht met KLM gecompenseerd.

Het recente Fly Responsibly-initiatief van KLM is wereldwijd positief ontvangen. KLM’s ambitie is om de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld te zijn en te blijven. En dat vraagt een andere manier van denken en werken. KLM werkt samen met luchtvaartpartijen, met medewerkers en met reizigers om een duurzamere toekomst voor de luchtvaart te realiseren.

Om die reden heeft KLM in vervolg op het actieplan ‘Slim en Duurzaam’ (voor Nederland) het initiatief genomen om ook in Europa met een actieplan tot verduurzaming van de Europese luchtvaart te komen.