Minister wijst ticketfonds af; ANVR teleurgesteld

Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wijst het voorstel voor een garantiefonds voor vliegtickets af. De minister vindt dat er voldoende alternatieven zijn en laat geen nader onderzoek doen. De ANVR is teleurgesteld in de reactie van de minister.

Een coalitie van ANVR, ANWB, Consumentenbond en SGR heeft in november 2019 een voorstel ingediend om te komen tot een garantiefonds voor vliegtickets. In het voorstel van deze samenwerkende organisaties zou een heffing van € 0,25 per vliegticket worden geheven, dat in een fonds moet worden ondergebracht. In het geval van faillissement van een vliegtuigmaatschappij, aldus de coalitie, kunnen klanten uit dit fonds worden gerepatrieerd of hun betaalde tickets worden terugbetaald.

D66 en PvdA hebben vervolgens naar aanleiding van dit plan vragen gesteld in de Tweede Kamer aan de Minister. In de beantwoording van Kamervragen hierover wijst de Minister het plan af. Volgens de Minister heeft de klant al mogelijkheden om via een verzekering of creditcards zich tegen dit risico te beschermen. Daarnaast bieden volgens de Minister andere airlines veelal rescuefares aan bij een faillissement. De klant kan voorts zijn risico beperken door een pakketreis te boeken. Daarbij, geeft de Minister aan, is het aantal luchtvaartmaatschappijen dat op Nederland vliegt en failliet is gegaan, beperkt.

De ANVR is teleurgesteld in de reactie van de minister, zegt voorman Frank Oostdam: ‘Ons gezamenlijke voorstel is een zeer beperkte heffing waarmee een telkens terugkerend probleem kan worden opgelost. Het draagvlak is groot gelet op de samenwerking tussen de partijen en ook de opvatting bij politieke partijen. De beantwoording stelt teleur, want vliegtuigmaatschappijen bieden zelf geen verzekering aan voor dit risico. Veel reizigers komen niet in aanmerking voor creditcards en deze kaarten dekken ook lang niet altijd dit soort risico’s. Een onderzoek in opdracht van de EU heeft aangetoond dat rescuefares eerder duurder dan goedkoper zijn.’
De ANVR gaat verder in overleg met de coalitiepartijen en politieke partijen over de volgende te nemen stappen.