Lonneke de Kort – BookDifferent

Gedegen Groene Data

Steeds meer bedrijven hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering. BookDifferent, de hotelboekingssite voor de verantwoorde reiziger, heeft daarom een B2B-tool ontwikkelt. CEO Lonneke de Kort, legt uit.

De B2B-tool is gelanceerd voor TMC’s, waarom?
‘Omdat bij BookDifferent impact voorop staat, zijn wij er heel scherp op in hoeverre wij de resultaten die we willen bereiken ook daadwerkelijk behalen. Wij merken dat de doelgroep groeit van consumenten die duurzame accommodaties boeken,  maar dat het niet snel genoeg gaat om de transitie naar een duurzame sector een flinke duw vooruit te geven. Vandaar de stap richting het bedrijfsleven. De duurzaamheidsslag in reizen moet nog gemaakt worden. Door de TMC’s te voorzien van de groene data van onze accommodaties, faciliteren wij corporates om ook de pijler reizen mee te nemen in de weg naar een nog duurzamere toekomst.
Voor de TMC is dit een additionele toevoeging in hun productportfolio waarmee zij hun klanten die de vraag hebben naar het verduurzamen van hun travel en hun travel policy hiermee van handelingsperspectief kunnen voorzien voor het boeken van accommodaties.’

En hoe werkt dat?
‘Wij bieden de groene data aan, als data add-on aan de TMC’s. Zij kunnen dit dan eenvoudig integreren in hun online tooling. Het aanbod van accommodaties in de online tooling wordt verrijkt met de duurzame indicatoren uit de BookDifferent database. Deze groene indicatoren die we dit moment aanbieden zijn of een accommodatie al dan niet in het bezit is van een ecolabel en de carbon footprint.
Wij werken met 22 ecolabels zoals Green Key en Travelife, die voldoen aan stringente eisen zoals een transparante standaard, third party en on site assessed. Voor de carbon footprint werken wij met het Carmacal algoritme waardoor wij van alle accommodaties berekend hebben hoe hoog de uitstoot van CO2 per gast per nacht is.
Hiermee kunnen de klanten van de TMC’s inzicht verkrijgen in de duurzaamheid van de suppliers waar ze mee samenwerking, een slag maken met inkoop door het inzicht hierin en hier op handelen door het daadwerkelijk kunnen boeken. Zo wij weten dat een gecertificeerd hotel gemiddeld 2 kg per nacht minder uitstoot. Het boeken van gecertificeerde hotels draag zo bij tot een reductie van de CO2. Per kamer is dat niet veel maar met 30.000 overnachtingen per jaar is dat toch wel een mooie besparing en draagt het zo bij aan de doelstellingen.  Met deze data voorzien wij corporates met een jaarlijkse Sustainable Travel Report.
De klant beschikt over alle voordelen van de TMC en wij zorgen ervoor dat gedegen groene data beschikbaar is. Zo doet iedereen waar hij goed in is.’

Is dat noodzakelijk?
‘Ja, de CO2-uitstoot door de reissector bedraagt momenteel namelijk circa vijf procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bij ongewijzigd beleid zal in 2050 toerisme vrijwel geheel verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde CO2-uitstoot. Met de strikte doelstelling van het akkoord van Parijs zullen we hier op moeten acteren. Daarnaast gaat duurzaamheid gaat verder dan de milieuaspecten, verblijven in een duurzame accommodaties heeft een positief effect op de lokale community, de werknemers,  de cultuur en de gebalanceerde economische groei in de bestemming zelf. De lasten en lusten worden eerlijk verdeeld.’

Zie je een duidelijke tendens in het bedrijfsleven voor een integratie van duurzaamheid?
‘Ja, dit is goed terug te zien in doelstellingen. Kijk maar naar alle bedrijven die zich aangesloten hebben bij de Nederlands Klimaatcoalitie hebben zich verbonden aan het terugdringen van CO2.  Bedrijven als ABN Amro hebben een ambitieuze target neergezet om in 2020 20 procent minder CO2-uitstoot te realiseren.
Onderzoeken tonen aan dat bedrijven steeds meer druk gaan voelen vanuit hun stakeholders om verantwoordelijkheid te nemen voor de rol die zij spelen in de maatschappij en de effecten die zij hebben op de omgeving. Daarbij is het zo dat er steeds strengere wet en regelgeving komt met betrekking tot de verduurzaming van sectoren en bedrijven vanuit de overheid. Of zal ik dan ook nog wat vertellen over de komende generatie werknemers die niet duurzame bedrijven gewoon links laten liggen als werkgever… Bedrijven ontkomen er niet aan om duurzaamheid op te nemen in hun missie.’