Klagers krijgen minder vaak gelijk

De Geschillencommissie Reizen heeft klagende consumenten vorig jaar minder vaak in het gelijk gesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Geschillencommissie Reizen.

In 166 uitspraken werd bij 96 geschillen, ofwel bij 57 procent, de klacht ongegrond verklaard. In totaal werden 65 klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In 2014 waren dat er nog 116.

Het aantal klachten vertoont al jaren een dalende lijn. In 2016 had de commissie 421 klachten in behandeling. In 2015 waren dat er nog 459, terwijl dat aantal in 2014 nog 579 bedroeg.
‘We zijn in staat de consument steeds beter te informeren, waardoor het aantal klachten in de reisbranche jaarlijks afneemt. En de klachten die we nog wel ontvangen, weten we vaak op de bestemming meteen goed op te lossen, zodat er minder klachten bij de Geschillencommissie terechtkomen’, zegt ANVR-voorman Frank Oostdam als verklaring van de dalende trend.