Hoe gaat het Calamiteitenfonds om met het coronavirus?

Het Calamiteitenfonds krijgt vragen over de garantieregeling van het fonds als het gaat om ziektes/epidemieën. Hiervoor is geen dekking. Dat benadrukt het fonds op haar website naar aanleiding van vragen over de uitbraak van het coronavirus in China

De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is ‘een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.’ Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake.

Praktisch
Bij de oprichting van het fonds is wel bekeken of het mogelijk was om mens- en dierziektes onder de garantie te brengen. Dat bleek niet mogelijk, o.a. door het volgende:

  • De ziekte zelf belemmert het reizen niet. De door de (lokale) overheid genomen maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen kunnen een belemmering zijn. Het aanpassen van een reis is hierdoor niet (zonder meer) mogelijk.
  • Klanten die in het gebied zijn kunnen al besmet zijn. Het Calamiteitenfonds is niet de organisatie die kan beslissen over repatriëring van mogelijk zieke klanten. Dat is een taak van de overheid. De overheid ter plaatse kan repatriëring tegenhouden, het kan immers de verspreiding van een ziekte (zoals het Coronavirus) bevorderen.
  • Ook speelt mee dat het Calamiteitenfonds niet voor elke individuele reiziger apart een besluit kan nemen. Een besluit van het fonds is bindend voor alle reizigers ter plaatse.

Al zieke personen
Reizigers die onverhoopt tijdens de vakantie ziek worden vallen onder het regime van hun reisverzekering of ziektekostenverzekering. Het Calamiteitenfonds hoeft hen niet verder te helpen (en is hier ook niet voor ingericht).

Niet aangevangen reizen
Het Calamiteitenfonds doet nooit uitkering voor nog niet aangevangen reizen. Ook niet wanneer wel sprake is van een natuurramp of molest op de geboekte reisbestemming.