Herbenoeming leden Geschillencommissie Reizen

Coby van Dongen en Greet Locquet zijn – op voordracht van het bestuur van de ANVR – voorgedragen voor een nieuwe periode als leden van de Geschillencommissie Reizen. De benoemingsperiode loopt tot 31 december 2021.

‘We zijn blij dat Coby en Greet bereid zijn nog een periode te blijven als lid van de Geschillencommissie Reizen. Het is hartstikke belangrijk om voldoende ervaring in de Geschillencommissie Reizen te hebben. Het aantal klachten loopt weliswaar al jaren sterk terug, maar de diversiteit in en mate van ingewikkeldheid van klachten neemt juist toe. Dat zie je met name sinds de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn pakketreizen per 1 juli 2018’, aldus Frank Radstake, verantwoordelijk voor Consumentenzaken bij de ANVR.

De andere leden van de Geschillencommissie Reizen namens de ANVR zijn de heren van Opstal, Hendrix, Boshuis en Crijnen.