Daniele Felix verlaat CLIA

Danielle Felix gaat weg bij CLIA. Zij gaat nog deze week op zoek naar een nieuwe uitdaging, aldus de cruise-vereniging, die haar daarbij veel succes wenst en dankt voor haar inzet. Daniele Felix was niet lang in functie: zij was pas in de herfst vorig jaar benoemd als CLIA Netherlands National Representative. Zij volgde daarbij toen Marlies Grent op.

CLIA gaat de komende tijd kijken naar vervolgstappen nu de nieuwe aanwinst na ruim een half jaar alweer vertrekt.