Column – Is uw beveiliging op orde?

Een boete krijgen van 204 miljoen euro wegens een datalek waarbij de gegevens van 500.000 klanten zijn gestolen. Het overkwam British Airways (BA) eerder dit jaar. Door een gebrekkige beveiliging van de website konden klanten naar een frauduleuze website worden omgeleid. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten bedrijven kijken hoe de organisatie met persoonsgegevens omgaat. Er dienen passende technische en organisatorische maatregelen genomen te worden door het toepassen van moderne technieken, die er voor zorgen dat persoonsgegevens beschikbaar, integer en vertrouwelijk zijn. De aanpak van de AVG kan per organisatie sterk verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van de aard en omvang van de gegevens, alsook de risico’s die deze gegevens met zich mee brengen. In de reisbranche worden gevoelige persoonsgegevens verwerkt, met bijbehorende risico’s voor betrokkenen. Des te meer reden om de beveiliging van persoonsgegevens een blijvend punt van aandacht te maken in de reisbranche.

Dounia Skalli
Data Protection Officer