Calamiteit voor Ecuador vastgesteld

De Calamiteitencommissie heeft voor het recent molest in Ecuador, een calamiteit en uitkeringsvatbare situatie vastgesteld.

De Calamiteitencommissie heeft dinsdag de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 3 oktober 2019 voor die plaatsen in Ecuador die werden getroffen door molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen de verhoging van de brandstofprijzen.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 3 oktober 2019 voor die plaatsen in Ecuador waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zijn plaatsen die niet bereikt of juist niet verlaten kunnen worden wegens demonstraties of wegblokkades.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Lees het volledige bericht en uitvoeringsinstructie van het Calamiteitenfonds bij de reisinformatie voor Ecuador (Calamiteitenfonds) of op de website van het Calamiteitenfonds.