Belevingsvlucht: ‘opening Lelystad Airport onacceptabel’

‘De openstelling van Lelystad Airport is niet acceptabel zolang de luchtruimindeling niet is herzien’. Tot deze conclusie komt de regiegroep over de belevingsvlucht in zijn evaluatierapport. Maandagmiddag bood de groep dit rapport aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan.

Ook heeft de regiegroep twijfels over het beeld dat de Milieueffectrapportage schetst van de werkelijk te verwachten maximale geluidsniveaus die in de wijde omgeving van Lelystad te verwachten zijn. ‘Gezien de gemeten maximale geluidsniveaus, die aanzienlijk hoger zijn dan de niveaus die in de Milieueffectrapporage zijn vermeld en rekening houdend met het feit dat in de verwachte vloot op Lelystad Airport ook toestellen zitten die nog hogere maximale geluidsniveaus kunnen veroorzaken.’

De regiegroep is op basis van de meetresultaten en de resultaten van de online vragenlijst gesterkt in zijn opvatting dat de openstelling van Lelystad Airport niet acceptabel is zolang de luchtruimindeling niet is herzien en er noodzakelijkerwijs relatief laag (1800-2700 meter) over het buitengebied van de Veluwe en Noordoost Nederland moet worden gevlogen.

Een andere bevinding van de regiegroep is, dat monitoring van de geluidsoverlast van vliegtuigen belangrijk is. De regiegroep vreest  dat in de toekomst ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die leiden tot hogere geluidsniveaus.

In totaal hebben ruim 6.000 bewoners gebruikt gemaakt van de internetconsultatie. Via internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken..Dat vindt de regiegroep een hoge respons en dit laat zien dat veel mensen betrokken zijn bij de ontwikkelingen van Lelystad Airport. Zes van de tine respondenten waren duidelijk negatief.
De belevingsvlucht werd op 30 mei uitgevoerd, een wens van bewoners onder de vliegroutes en opgezet door het ministerie om de inwoners een indruk te geven van het geluid dat een overvliegend toestel geeft.