ANVR stelt eisen op voor NDC

Airlines, CRS’en, aggregators en agenten werken aan NDC, de nieuwe data standaard in de luchtvaart. Omdat er geen sprake is van één NDC versie, heeft de ANVR eisen opgesteld waaraan werkbare NDC-oplossingen moeten voldoen. Daarnaast vindt de ANVR dat agenten voldoende tijd moeten krijgen om dit te implementeren en moet de luchtvaartmaatschappij een solide planning hebben.

Enkele maanden geleden is door de ANVR onder de luchtvaartagenten een enquête gehouden over de voortgang van NDC. Hieruit bleek dat de NDC-oplossingen tot nu toe alleen voor eenvoudige boekingen mogelijk zijn, en nog best veel problemen geven. ‘De meeste agenten wachten de oplossingen van de CRS’en af; zeker voor MKB reisagenten is dit uiteraard zeer goed te begrijpen. Voor wat betreft implementatie is het een probleem dat er geen sprake is van één NDC versie. Er worden door IATA steeds nieuwe releases ontwikkeld en gepubliceerd. De ene airline werkt dus met een andere versie van NDC dan de andere. Als een luchtvaartmaatschappij voldoet aan de modernste versie 19.1, wil echter niet zeggen dat agenten van alle opties uit deze versie ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken.’

Minimum eisen
Om echt met NDC te kunnen werken, vindt de ANVR het noodzakelijk dat er een Minimum Viable Product (MVP) wordt vastgesteld. Dat wil zeggen een pakket van minimum eisen waarin voldoende minimum functionaliteiten zijn opgenomen die agenten in staat moet stellen te kunnen werken met NDC. Waaraan deze MVP dan precies moet voldoen is nog onderwerp van discussie. Recent is door de ANVR een lijst opgesteld wat agenten van belang vinden om NDC op een werkbare wijze te kunnen implementeren. Daarmee kunnen nog niet alle boekingen worden gemaakt, maar wel voldoende om te kunnen starten.

Snel boeken
‘Er is echter meer nodig: boekingen via NDC moeten immers niet alleen gemaakt kunnen worden, maar ook belangrijk is hoe snel geboekt kan worden, hoe betrouwbaar de systemen zijn en welke ondersteuning airlines daarbij kunnen geven. Een airline kan wellicht een NDC oplossing hebben die aan MVP-voorwaarden voldoet, maar als het systeem om de haverklap vastloopt, je geen reactie krijgt op mail/chat, een uur telefonisch in de wacht hangt en dan wordt geholpen door een medewerker die nieuw is en nog niet veel weet; dan gaat het niet werken. Wij wijzen airlines erop dat deze elementen net zo belangrijk zijn als het technisch beschikbaar stellen van een NDC-oplossing.’

Agenten moeten volgens de ANVR ook een redelijke termijn hebben om NDC in te voeren in hun processen en tools. ‘De eerste NDC versie stamt uit 2012. IATA en airlines werken al 7 jaar aan de ontwikkeling van NDC, van agenten kan dan redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij in een paar maanden een oplossing gereed hebben.’ In de komende maanden wordt verder besproken wat een redelijke en werkbare termijn is voor agenten.