ANVR beantwoordt vragen over garantiefonds luchtvaart

ANVR heeft naar aanleiding van het bericht aangaande het garantiefonds voor losse vliegtickets vragen gekregen vanuit de branche. In een Q&A geeft ANVR antwoord.

ANVR en SGR presenteren, in samenwerking met de Consumentenbond en de ANWB, een garantiefonds voor losse vliegtickets. Hiermee zijn ook passagiers die alleen een vliegticket kopen, verzekerd als de airline niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het voorstel voor een ticketfonds is aan de politiek gepresenteerd, om er wettelijk voor te zorgen dat elke airline verplicht is om mee te doen.

Vanuit de branche zijn hier vragen over binnengekomen, die door ANVR worden beantwoord in een Q&A:

 1. Hoeveel bedraagt de voorgenomen heffing?
  Deze zou neerkomen op € 0,25 over ca. 25 miljoen tickets per jaar. Over 4 jaar maakt dat een bedrag van € 25 miljoen.
  Er moet nog exact worden berekend of dit bedrag toereikend is.
 1. Hoe zien jullie het innen van de heffing gebeuren?
  Dat zou kunnen op dezelfde wijze als nu de luchthavenbelasting wordt geïnd; in een box van de airline die wordt afgedragen en vervolgens wordt doorgesluisd naar SGR-Luchtvaartfonds. Het betreft alleen vertrekkende passagiers vanuit Nederland.
 1. Wat zou er gedekt zijn met de heffing van € 0,25?
  Het vliegticket zelf is gedekt. M.a.w. ben ik – als consument – op een bestemming en gaat de airline failliet, dan wordt een terugvlucht geregeld.
  Ben ik nog niet vertrokken van huis en de airline gaat failliet, dan ontvang ik het betaalde bedrag voor een ticket terug, zonder eigen risico.
  Evt. extra zaken die ik zelf heb geboekt als autohuur, accommodatie, etc. zouden niet onder deze garantie vallen.
 1. Geldt deze garantie alleen voor losse tickets?
  Nee, de intentie is dit voor én losse tickets én pakketreistickets te laten gelden.
  Bij een pakketreis is de consument er sowieso zeker van dat de reisorganisator een ander ticket regelt zonder extra kosten voor de consument, maar komen in het huidige geval alle kosten voor de touroperator, terwijl de airline buiten schot blijft. Met het nieuwe fonds is de intentie dat de touroperator ook verhaal kan halen op het fonds, omdat hij ook € 0,25 afdraagt per ticket.
 1. Als reisagent verdien ik nu op de verkoop van een ticketverzekering. Valt dit straks weg?
  De verkoop van losse vliegtickets is weinig lonend aangezien er weinig  tot geen commissie op een ticket zit. Een reisbureau zal dus graag de klant naast een los ticket ook accommodatie, autohuur o.d. er bij verkopen. Bij alléén de losse verkoop van een vliegticket vervalt – bij de invoering van een ticketgarantiefonds – straks de mogelijkheid tot verkoop van een ticketverzekering (tenzij de klant vertrekt vanaf Weeze/Brussel e.d.).
  Daar staat tegenover dat een reisbureau bij de verkoop van een vliegticket + hotel feitelijk geen ticketverzekering kàn verkopen – de klant koopt namelijk een pakket en is dus al verzekerd – maar wél het risico loopt door de klant te worden aangesproken op de pakketreizengarantie.
  Uiteraard kan een reisbureau dit risico zelf herverzekeren, maar dit zal men dus uit de commissie-/boekingskosten moeten betalen. Bij de voorgestelde vliegticketgarantie zijn de kosten hiervoor per saldo veel lager.
 1. Zelf je reis samenstellen wordt minder risicovol. Het voordeel van een pakketreis wordt zo kleiner.
  In theorie klopt dat, maar in de praktijk verwachten wij niet dat dit veel zal uitmaken. Dit, omdat de klant geen inschatting kan maken van de risico’s. Sinds juli 2018 heeft de klant bij het boeken van een vlucht + verblijf automatisch een pakketgarantie. In de praktijk weet de klant dit veelal niet en heeft het ook niet geleid tot een grote verschuiving in het boekingsgedrag.
  Daarnaast zien wij een andere ontwikkeling. Bij het faillissement van Thomas Cook in de VK werden in de afgelopen weken door de overheid alle klanten opgehaald: pakketreizigers én ticket-only’s zonder dat hiervoor kosten in rekening werden gebracht bij de ticket-only’s. Dit kan in Nederland ook gebeuren. Dan is het verstandiger de ticket-only hiervoor te laten meebetalen.
 1. Wanneer wordt dit fonds ingevoerd?
  Voor dit fonds moet de wet worden gewijzigd en moet hiervoor ook voldoende steun zijn bij politieke partijen. Dit hele proces kost enkele jaren.
 1. Is het niet verstandiger dit op Europees niveau in te voeren?
  Ja, dat is het zeker en we bepleiten dat ook al jaren samen met onze zusterverenigingen. Door de EU zijn ook maatregelen genomen ter beperking van de financiële risico’s. Maar met acht failliete Europese airlines in 2019 én schade voor consumenten en organisatoren is het duidelijk dat deze EU-maatregelen onvoldoende zijn. Het voorgenomen plan is overigens gebaseerd op een wet die al jaren werkt in Denemarken. Het kan, het mag, is prima uitvoerbaar en ook onze Deense collega’s zijn er tevreden over.