Advies aan Eindhoven Airport: stop de groei

In het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel, dat hij donderdagochtend heeft aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, staat dat er geen draagvlak is voor een voorzetting van een groei in vliegbewegingen op Eindhoven Airport. De komende jaren mag het aantal starts en landingen niet verder groeien dan 41.500.

Ook adviseert Van Geel in de ‘Proefcasus Eindhoven Airport’ om geen geplande vluchten vanaf 23.00 uur te laten plaatsvinden, zodat er voor de omgeving direct al minder hinder is vanaf 2020.

Geluidsbelasting is de grootste bron van hinder voor de omwonenden. Daarnaast spelen leefbaarheid en duurzaamheid voor alle partijen een steeds belangrijkere rol. In de Proefcasus is daarom gekeken of de luchtvaart op Eindhoven Airport stiller en schoner kan. Gebleken is dat er veel te winnen valt met stillere en schonere toestellen, duurzame brandstoffen en hinderbeperkende maatregelen.

foto: www.proefcasus-eindhovenairport.nl.