RMC-Meetup over Thomas Cook: ‘Uniek hoe de branche heeft gehandeld’

Tijdens een drukbezochte RMC-Meetup in de Jaarbeurs werd vrijdag teruggeblikt op de gang van zaken rond het faillissement van Thomas Cook. De grote vraag was: Hoe heeft de branche ingespeeld op deze situatie? En welke kansen en bedreigingen spelen er? Maar het algemene gevoel was duidelijk: de reisbranche is trots op de manier waarop de […]